parhizgar
31 شهریور 1401 - 09:07

ویلا‌های اراضی کشاورزی در چه صورتی تخریب نمی‌شوند؟

مدیر اموز اراضی جهاد کشاورزی البرز گفت: براساس رای وحدت رویه دیوان عالی، ویلاهایی که سه سال از عمرشان می گذرد، مشمول رای تخریب نمی شوند.

الماسی، مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی البرز گفت: براساس رای وحدت رویه دیوان عالی، ویلاهایی که بیش از سه سال از عمرشان در اراضی کشاورزی می گذرد، می توانند با مراجعه به مراجع قضایی مجوز دریافت کنند و مشمول رای تخریب نشوند.

او می گوید: از ابتدای سال تا کنون بیش از پنج هزار و ششصد مورد تغییر کاربری غیرمجاز در البرز شناسایی شده است.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی البرز گفت: هشتاد درصد این موارد مشمول اعمال قانون شدند.

او می گوید: به اراضی دارای مساحت زیر سه هزار مترمربع، مجوز احداث بنا حتی بنای کارگری داده نمی شود.

الماسی گفت: سرانه تولیدات کشاورزی برای هرنفر در کشور، ۲۵۰۰ متر مربع است این حالی است که استاندارد جهانی این مورد ۷۰۰۰ متر مربع عنوان شده.

باشگاه خبرنگاران جوانالبرزکرج

شناسه خبر: 751291